Eclectismul

Caracterisitici ale stilului:
– stil care face recurs la curente arhitecturale vechi (romanic, renascentist, baroc, clasicism, antichitatea elenă), din care se descompun elementele, se analizează și se folosesc în noi compoziții
– stil istoricist, pentru că își exprima preferința pentru anumite modele istorice, cu scopul de a crea o legitimare a statului, fie el monarhic sau republican (modelul democrației ateniene, al umanismului, al latinității, al catolicismului etc.)
– servește unor interese naționale deoarece cultivă elemente specifice, simbolice, care atestă apartenența la un anumit spațiu geografic
Deși se manifestă abia în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, Eclectismul este tributar curentelor anterioare, neoclasicismului și romantismului din același secol:
– preluarea ideii de funcționalitate simbolică a neoclasicismului (fiecărei funcțiuni îi este potrivită un anumit gen de construcție/structură). Apare ideea că fiecărui program de arhitectură îi corespunde o anume înfățișare (spre deosebire de clasicism, unde forma, fațada era indiferentă de funcțiunea clădirii)
– raționalitate structurală; structura este modulată, utilizată eficient, ceea ce induce ordine
– libertate creatoare a arhitectului, care nu se mai supune regulilor de compoziție clasică.
– trăsăturile neoclasicismului s-au făcut resimțite în Brașov târziu, prin intermediul eclectismului: ele reflectă o schimbare economică, socială și tehnologică (noua realitate economică duce la construcția unor clădiri mai mari, cu necesități diferite – uzine, depozite, clădiri administrative. În plan social, schimbarea expresiei arhitecturale avea să reprezinte noua clasă- burghezia. Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare a fierului permite construcția căilor ferate și a structurilor inginerești – poduri, hale, acoperișuri metalice.

OG334p_ww
foto: Palatul de Justitie, inceputul secolului XX, colectie Ovidiu Gheorghian

Share on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *