Eclectismul in Brasov

La Brașov, creația arhitecților în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a fost sub o puternică influență germană, exercitată în special de curentele istoriciste Rundbogenstil din Germania în prima jumătate a secolului al XIX-lea și de neo-renascentismul practicat la Viena după 1850.
Amândouă stilurile reprezentau alternative la clădirile neogotice practicate în epocă, în încercarea de a crea o arhitectură reprezentativă a statului în țările lor de origine.
Opțiunea Brașovului pentru aceste stiluri se poate explica prin două motive:
– prin elementul etnic: populația germană (sașii) era numeroasă și bine reprezentată la nivelul administrației orașului, ceea ce favoriza apropierea de cultura germană.
– arhitecții locali care își făcuseră studiile la Viena sau München în jurul anilor 1860, erau familiarizați cu arhitectura central-europeană și o practicau în Brașov
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea eclectismul maghiar începe să-și exercite influența odată cu planurile de construire ale unor edificii administrative reprezentative. Este tot perioada în care, în Brașov, încep să fie realizate proiecte și de către arhitecți străini, care aduc cu ei alte modele.

Rundbogenstil:
– preferință pentru arhitectura romanică medievală, de la care preia fațada plată, considerată mai adecvată sistemului constructiv al clădirilor din secolul XIX;
– abordare de tip neoclasicist prin recursul la simplitatea și monumentalitatea arhitecturii clasice;
– elemente specifice: arcul rotund (rundbogen), arcul rotund circumscrie o fereastră dublă (sau un portic dublu) cu medalion, creneluri inversate sub atic sau streașină, tratare a fațadelor cu zidărie de piatră sau adesea în bosaje care imită piatra.

Neo-renascentismul:
– a apărut după 1840, iar în Imperiul Habsburgic, în special în Viena, și în Germania a devenit stilul preferat pentru clădirile publice din perioada 1860-1890;
– în țările germanice, noul stil se inspiră din Renașterea italiană, cu precădere din arhitectura palatelor;
– elemente specifice: simplitate și rigoare a compoziției și geometriei fațadei, volum simplu al clădirii, cornișă amplă și ritmată, dispunere simplă a ferestrelor cu lintouri drepte, triunghiulare sau semicirculare, încadrate de coloane, marcare a intrării de un balcon susținut pe coloane, tratare a balustradelor sau a aticelor cu baluștri, utilizarea unui singur ritm, tratarea pereților fațadei cu bosaje care imită piatra cioplită sau piatra de talie, subîmpărțire a registrelor orizontale cu cornișe, ierarhizare pe verticală a ferestrelor prin dimensiuni diferite.

fatada cazarma neagra_w
Cazarma Neagra, Brasov, 1866 – sursa: Arhivele Nationale.

Uni_KA_Portal
Exemplu de arhitectura rundbogenstil: Universitatea Karlsruhe, 1833-1835,  sursa: Wikimedia Commons, foto: AlterVista, 2003, under GNU Free Documentation License.

institutul general de pensii
Palalatul Institutului General de Pensii, Brasov, 1881-1884. Sursa: Muzeul Prima Scoala Romaneasca, carte postala.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Exemplu de arhitectura renascentista: Palazzo Farnese, Roma, secolul XVI,  sursa: Wikimedia Commons, foto: Myrabella, 2009, under GNU Free Documentation License.

Share on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *